pianostudio.sk

ROZDIEL MEDZI KLAVÍROM, KRÍDLOM, PIANÍNOM A PIANOM

Ide o rovnaký hudobný nástroj alebo poskytuje každej názvoslovie iný druh strunového hudobného nástroja?

Klavír alias krídlo

Klavír je veľký strunový úderový hudobný nástroj. Ak by sme ho mali jednoducho opísať, jedná sa o veľký hudobný nástroj stojaci na troch nohách. Klavír možno použiť nielen ako sólový a sprievodný nástroj, ale aj ako súčasť orchestra. Veľký klavír, zvaný krídlo, môžeme počuť v sálach, v divadlách alebo na koncertných pódiách. V skrini krídla sú struny natiahnuté vedľa seba vodorovne, teda súbežne s podlahou. Menšie klavír, v ktorom sú umiestnené struny zvisle, býva nazývaný pianíno. Pre umiestnenie klavíra (krídla) je potrebný veľký priestor, pretože stredne veľký model tohto hudobného nástroja vyžaduje plochu o rozmere minimálne 1,5 x 1,8 m. Veľkosť krídla môže dosahovať rozmeru až tri metre. Pri výbere klavíra (krídla) pamätajte na to, že nestačí mať miestnosť dostatočne veľkú, ale tiež vysokú, pretože výška stropu určuje rezonanciu zvuku. V prípade, že budete vyberať model klavíra, vedzte, že modelom označujeme jeho dĺžku. Pre klavíry a krídla vo všeobecnosti platí, že čím je dlhšia, tým je lepšia a samozrejme aj drahšie.

Pianíno

Pianíno je menší strunový úderový hudobný nástroj. Od klavíra sa líšia nielen svojimi rozmermi, konštrukciou, ale aj cenou. Na rozdiel od klavíra (krídla) je pianíno menší, možno ho vidieť postavené pri stene, teda nastojato. Pianíno nezaberie toľko miesta, a preto býva často používané v menších bytoch. U priemerne veľkého pianína počítajte s minimálnym priestorom okolo 1,5 x 0,6 m. Vďaka nižšej cene býva pianíno vhodným nástrojom predovšetkým pre začiatočníkov. Struny sú umiestnené zvisle a kvôli úspore miesta sa krížia. Cena pianína je oveľa nižšia ako cena veľkého klavíra. Ak chceme vybrať model pianína nemeria sa ako pri klavíri jeho dĺžka, ale výška v centimetroch od podlahy. A aj tu platí, že čím vyššia je pianíno, tým je lepšie. Teraz už záleží len na vás, či zvolíte prenájom pianína alebo jeho kúpu.

Piano

Piano je súhrnný názov pre klavír (krídlo) i pianíno. Každý druh tohto strunového hudobného nástroja sa vyrába v rôznych veľkostiach, výškach, farbách, tvaroch, ale aj s použitím odlišných výrobných materiálov.

Post a Comment