REFERENCIE

opýtajte sa našich zákazníkov, čo si o nás myslia.

Kultúrne inštitúcie

Štátne divadlo Košice 
Štátna filharmónia Košice
ARTIS Prešov

Školy

CZUŠ, sv. Mikuláša Prešov
SZUŠ DAMA Prešov
SZUŠ, Nám. legionárov Prešov
Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov
Konzervatórium Timonova Košice
ZUŠ Jantárova Košice
ZUŠ Valaliky
ZUŠ Letná Poprad
Spojená škola Lendak
ZUŠ L. Medňanského Spišská Belá
SZUŠ JAS Rožňava
SZUŠ Akadémia Muzika Terchová
SZUŠ Evy Pacovskej, Nové Sady


Umelci a kapely

Collegium Wartberg
Il Duetto
Miriam Reichl
Michael Hopes
Sima