sťahovanie 
Klavírov

Klavír už máte, ale potrebujete ho presťahovať?

Čo vieme presťahovať?

Klavír, alebo krídlo na prízemie, alebo 8. poschodie?
Na poschodia sťahujeme pomocou zariadenie PIANOPLAN.
Nástroj tak netrpí otrasmi (minimalizuje sa riziko rozladenia).
Rovnako sa znižuje možnosť poškodenia nástroja.

Cena sťahovania

Základná cena je 30,-€ pri pianíne a 50,-€ pri krídle. Cena za výnos jedného poschodia je 30,-€ za pianíno a 50,-€ za krídlo.
Za montáž a demontáž krídla je 100,-€
Cena za km prepravy je 0,70,-€. 


Cena je kalkulovaná čo najpresnejšie (na základe aktuálnych údajov od objednávateľa), ale nezahrňuje nepredpokladané okolnosti, ako napríklad rozbité (nie pevné) schodiská, podlahy, stiesnené, zúžené priestory, sťahovanie po točitých schodiskách, nemožnosť parkovania pri vchode do budovy a podobne. 
Cena je kalkulovaná v dobrej viere, že všetky okolnosti budú priať tomu, aby sme nástroj bezpečne presťahovali 
a zároveň ho aj priestory v ktorých sa budeme pohybovať uchránili pred poškodením.

Podmienky ktoré vyžadujeme

Máme len tri podmienky pri sťahovaní, ktoré musia byť dodržané.
1. nevyzúvame sa - pracujeme s veľmi ťažkými predmetmi v pohybe a v záujme bezpečnosti (našej aj klavíra) je nutné byť obutý
2. všetky povrchy (aj schody) po ktorých budeme sťahovať musia byť pevné a suché
3. ak máte podlahy, ktoré je potrebné ochrániť, zabezpečte si ochranu povrchov kartónmi, alebo kobercami